Sõbrapäeva tervitus kodulehe külalistele!

Õnnitlused veebruarikuu sünnipäevalastele koos „tervituslooga“! Aadu Jõgiaas - 13.02.1951 Henn Karits - 14.02.1941 Peeter Almiste - 26.02.1950 Villem Kelgo - 28.02.1934

Rubriigid: Uudised | Sõbrapäeva tervitus kodulehe külalistele! kommenteerimine on välja lülitatud

Kodukaitse Ajaloo Selts lõppeval aastal

Lõpulejõudev aasta on olnud seltsile töine ja edukas. Suutsime läbi viia pea kõik plaanitud üritused. Nende hulgas olid näituse „Vabaduse teel 1990-1991" avamine Valga Isamaalise Kasvatuse Püsiekspositsioonis ning osalemine Vabadussõja Paju lahingu ja Valga vabastamise aastapäeva üritustel. Eraldi märkimist väärib, et selts korraldas pärast rohkem kui 15-aastast vaheaega teatejooksu „Toompea 18.45", millega taastati Kodukaitse tegevuse lõpetamisega ...

Rubriigid: Uudised | Kodukaitse Ajaloo Selts lõppeval aastal kommenteerimine on välja lülitatud

1. november 2012 – Eesti piirivalve loomise 90-nes ja taasloomise 22. aastapäev

30. märtsil 1990 alustas tööd vastvalitud Eesti NSV ülemnõukogu, kus kinnitati ametisse valitsus, mille juhiks sai Edgar Savisaar. Vastvalitud ülemnõukogu ja valitsus asusid kohe otsustavate muudatuste teele. Võeti vastu otsus üleminekuperioodist ja “Eesti riiklikust staatusest”. Eesti NSV nimetati Eesti Vabariigiks ja sinimustvalgest sai Eesti Vabariigi riigilipp. Pärast 15. maid 1990, kui intrite rünnaku Toompeal lõpetas valitsusjuht ...

Rubriigid: Uudised | 1. november 2012 – Eesti piirivalve loomise 90-nes ja taasloomise 22. aastapäev kommenteerimine on välja lülitatud

Tallinna Linnamuuseumis avati näitus „Võimatu sai võimalikuks“ ja tutvustati raamatut „Leegitseval piiril.

20. augustil toimus Taasiseseisvumispäevale pühendatud üritusi üle terve Eesti, sealhulgas ka Tallinna Linnamuuseumis, kus avati temaatiline näitus „Võimatu sai võimalikuks“ ja tutvustati raamatut „Leegitseval piiril“ Rohke illustreeriva pildimaterjaliga varustatud ekspositsioon annab põhjaliku ülevaate taasiseseisvumiseelse perioodi sündmustest kronoloogilises järjekorras kuni riikliku iseseisvuse väljakuulutamiseni. Kajastatud on eraldi stendil Eesti Kodukaitse tegevus ja välja on pandud aparatuur, millega valitsuse ...

Rubriigid: Uudised | Tallinna Linnamuuseumis avati näitus „Võimatu sai võimalikuks“ ja tutvustati raamatut „Leegitseval piiril. kommenteerimine on välja lülitatud

Raamat „Leegitseval piiril“ ilmub trükist 20-ndaks augustiks 2012

Eesti Kodukaitse Ajaloo Seltsi juhatuse liikmete kolonel Henn Karitsa, -ja Aadu Jõgiaasa kirjutatud raamat: Leegitseval piiril“ käsitleb detailselt sündmusi ajavahemikus mai 1990 kuni august 1991. Paljud endised kodukaitsjad, piirivalvurid, kaitseväelased, politseinikud jt taasiseseisvumise sündmustes osalenud leiavad ennast selle raamatu kaante vahelt. Teoses esineb ligi 5000 isiku nimi ja ca 150 ajaloolist fotot. Raamatut on võimalik ka ette ...

Rubriigid: Uudised | Raamat „Leegitseval piiril“ ilmub trükist 20-ndaks augustiks 2012 kommenteerimine on välja lülitatud

Hea võitlus- ja mõttekaaslane!

20. augustil 2012 möödub 21 aastat Eesti riikliku iseseisvuse taastamisest. Mäletatavasti tähistas Eesti Kodukaitse Ajaloo Selts Eesti iseseisvuse taastamise 20-ndat aastapäeva temaatilise näitusega: „Vabaduse teel 1990 – 1991“ Eesti Sõjamuuseumis, milline andis ülevaate Eesti taasiseseisvumisele eelnenud aasta sündmustest – Eesti Kodukaitse loomine, Eesti Piirivalve taasloomine, 1991. a. jaanuari- ja augustisündmused. Näituse materjalid komplekteerisid ja näituse koostasid kodukaitse ...

Rubriigid: Uudised | Hea võitlus- ja mõttekaaslane! kommenteerimine on välja lülitatud

Head Võidupüha ning ilusat Jaanipäeva!

Eesti ligi tuhandeaastane ajalugu ei hiilga just suurte võitudega. Pigem domineerivad kaotused. Võit Võnnu lahingus, milline toimus 19. kuni 23. juunini 1919. aastal Eesti rahvaväe ja Saksa Landeswehri vahel, on erilise tähtsusega, sest see otsustas Vabadussõja saatuse ning määras eesti rahva ja riigi tuleviku. Eestlaste jaoks oli sõjaline võit Landeswehri sõjas ka võit põliste rõhujate üle ning ...

Rubriigid: Uudised | Head Võidupüha ning ilusat Jaanipäeva! kommenteerimine on välja lülitatud

Eesti Kodukaitse Läänemaa Malev Riigipiiri taastamisel

1990.a. maist septembrini astus Läänemaal Eesti Kodukaitsesse 262 inimest : Haapsalu linn 53, Ridala sovhoos 18, Taebla külanõukogu (k/n) 4, Pürksi k/n 4, Linnamäe k/n 47, Palivere Ehitusmaterjalide Tehas 20, Hanila k/n 3, Martna k/n 5, Kullamaa k/n 6, Lihula k/n 3, Virtsu 21, Vatla kolhoos 40, "Külvaja" kolhoos 31 ja Vormsi k/n 7. Allüksused nimetasid ...

Rubriigid: Uudised | Eesti Kodukaitse Läänemaa Malev Riigipiiri taastamisel kommenteerimine on välja lülitatud

Mälestuskilde Eesti Kodukaitse Saku kompaniist

Eesti Kodukaitse sünd Kakskümmend aastat tagasi, 8.mail 1990, kuulutas tolleaegne Eesti seadusandlik organ, Ülemnõukogu, Eesti riigi nimeks – Eesti Vabariik ja riigilipuks – sinimustvalge, mis oligi punaseks rätiks nõukogudemeelsetele ja Interrindelastele. Interrindelaste kasvulavaks olid saanud Üleliidulise alluvusega tehased Tallinnas nagu Dvigatel, H.Pöögelmani nim. Elektroonikatehas, Eesti Kaabel, Levaremonditehas ja mitmed teised, sest ennekõike töötasid neis mitteeestlased. Kõige ...

Rubriigid: Uudised | Mälestuskilde Eesti Kodukaitse Saku kompaniist kommenteerimine on välja lülitatud

Teatejooks “Toompea 18.45” tulemused

Traditsioon on taastatud Eesti Kodukaitse Ajaloo Selts otsustas traditsiooni taastada ja hakata 15. mail taas korraldama ajaloolist teatejooksu. Nii lülitatigi teatejooks sel aastal Tallinna päeva ürituste kavva ja 15. mail peale 17 aastast vaheaega toimus taas. Üritust toetasid ja läbiviimisele aitasid kaasa Tallinna Kultuuriväärtuste Amet, Kesklinna Valitsus, Tallinna Spordi- ja Noorsooamet ning Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet. Võistlust oli avama ...

Rubriigid: Uudised | Teatejooks “Toompea 18.45” tulemused kommenteerimine on välja lülitatud