Hea võitlus- ja mõttekaaslane!

20. augustil 2012 möödub 21 aastat Eesti riikliku iseseisvuse taastamisest.

Mäletatavasti tähistas Eesti Kodukaitse Ajaloo Selts Eesti iseseisvuse taastamise 20-ndat aastapäeva temaatilise näitusega: „Vabaduse teel 1990 – 1991“ Eesti Sõjamuuseumis, milline andis ülevaate Eesti taasiseseisvumisele eelnenud aasta sündmustest – Eesti Kodukaitse loomine, Eesti Piirivalve taasloomine, 1991. a. jaanuari- ja augustisündmused.

Näituse materjalid komplekteerisid ja näituse koostasid kodukaitse loomise ja piirivalve taasloomise vahetud osalised, Eesti Kodukaitse Ajaloo Seltsi juhatuse liikmed, kolonel Henn Karits (organisatsiooni „Eesti Kodukaitse“ staabiülema asetäitja 1990, Eesti Piirivalveameti peadirektori asetäitja, logistikaülem 1990 – 2002) ja Aadu Jõgiaas ( Eesti Kodukaitse piirivalve sideteenistuse ülem, valitsuse salajase sidekeskuse ülem 1991).

Nüüdseks on näituse ettevalmistamise käigus kogutud rikkaliku materjali baasil Henn Karitsa ja Aadu Jõgiaasa koostööna valminud sama perioodi sündmusi käsitleva raamatu käsikiri, mis on toimetatud – kujundatud ning peaks raamatuks saama ja trükist ilmuma 20-ndaks augustiks 2012. Tallinna Linnamuuseum avab sel päeval uue lähiajaloole pühendatud püsiekspositsiooni ja ilmuv teos oleks oluliseks täienduseks Eesti ajaloo tutvustamisel.

Samuti ootab selle raamatu ilmumist Eesti Sõjamuuseum – kindral Laidoneri Muuseum ja Tallinna Teletorn. Paljud endised kodukaitsjad, piirivalvurid jt taasiseseisvumise sündmustes osalenud leiavad ennast selle raamatu kaante vahelt.

Kahjuks tuleb kõige eest maksta – ka raamatu trükkimise eest. Mitmed isikud on meid juba toetanud, kuid kahjuks ei suuda me seni laekunud summaga garanteerida trükikojale tellimuse tasumist.

Eesti Kodukaitse Ajaloo Selts pöördub Teie poole palvega aidata kaasa, et raamat, „Leegitseval piiril“, saaks planeeritud tähtajaks ilmuda.

Annetused palume teha Eesti Kodukaitse Ajaloo Selts MTÜ nimele,
a/a nr 10220123745012, märksõnaga: „Vabaduse teel

See raamat on Sinust, see raamat on Eesti Kodu kaitsjatest, see raamat on meist kõigist.

Ette tänades

Eesti Kodukaitse Ajaloo Selts

Rubriigid: Uudised. Salvesta püsiviide oma järjehoidjasse.