1. november 2012 – Eesti piirivalve loomise 90-nes ja taasloomise 22. aastapäev

30. märtsil 1990 alustas tööd vastvalitud Eesti NSV ülemnõukogu, kus kinnitati ametisse valitsus, mille juhiks sai Edgar Savisaar. Vastvalitud ülemnõukogu ja valitsus asusid kohe otsustavate muudatuste teele. Võeti vastu otsus üleminekuperioodist ja “Eesti riiklikust staatusest”. Eesti NSV nimetati Eesti Vabariigiks ja sinimustvalgest sai Eesti Vabariigi riigilipp.

Pärast 15. maid 1990, kui intrite rünnaku Toompeal lõpetas valitsusjuht Edgar Savisaare raadiopöördumise peale valitsust kaitsma tulnud rahvahulk, moodustati organisatsioon „

Eesti Kodukaitse“, mille ülesandeks hiljem kinnitatud põhikirja kohaselt oli korraldada kodanike vabatahtlikku ühistegevust avaliku korra, ühiskondliku julgeoleku ja turvalisuse tagamisel ning omandi kaitsel. Kodukaitse ülemaks kinnitati siseminister, Olev Laanjärv ja staabiülemaks Andrus Öövel

17. mail 1990. andis Eesti Vabariigi valitsus välja määruse nr 96: „Eesti Kodukaitse“ organisatsiooni moodustamise kohta. Selleks ajaks oli, 16. ja 17. mail, ainuüksi Tallinnas registreerunud kodukaitsesse juba üle kuue tuhande tallinlase Suve jooksul organiseeriti ning komplekteeriti piirkondlikud struktuuriüksused malevate ja divisjonidena üle terve Eesti ning tehti algust kodukaitse liikmete väljaõppega.

Sügiseks oli valitsus jõudnud niikaugele, et päevakorda kerkis küsimus riigipiirist kui iseseisva riigi ühest peamisest tunnusest. Kuna Eesti oli endiselt Nõukogude Liidu koosseisus ja Eesti territooriumil viibis rohkearvuline Nõukogude Armee väekontingent, ei saanud juttu olla riigipiirist, vaid piiri kehtestamist hakati ette valmistama majanduspiiri nime all. Eesti lääne– ja põhjapiiri valvas Nõukogude Liidu piirivalve, siis eesmärgiga võtta ida- ja lõunapiir majanduspiiri valvamise ettekäändel oma kontrolli alla, moodustati 20. septembril 1990 riigiminister Raivo Vare juhtimisel majanduspiiri kehtestamise komisjon. Kuna majanduspiiri valve teostajana nähti vabatahtlikkuse alusel komplekteeritud koosseisuga Eesti Kodukaitset, siis kuulusid Kodukaitse esindajatena komisjoni koosseisu Andrus Öövel ja Henn Karits.

Eestil puudus oma professionaalne piirivalve kaader, seda tuli kiiresti hakata ette valmistama. Nii alustaski Tallinnas 1. oktoobril kursus koondnimega Eesti Piir 1. Kursuse lõpetanutest said hiljem esimesed piiripunktide ülemad ja inspektorid.

15. oktoobril moodustati valitsuse korraldusega Eesti Kodukaitse koosseisus majanduspiiri kaitseteenistus, mille juhiks sai Andrus Öövel ja asetäitjaks Henn Karits.

22. oktoobril võttis Eesti Vabariigi Ülemnõukogu vastu majanduspiiri seaduse ja 25. oktoobril läks majanduspiirile esimene kodukaitse liikmetest komplekteeritud koosseis ning alustasid tööd kontrollpunktid.

1. novembri 1990. a. määrasega nr 269 määras vabariigi valitsus kindlaks Eesti Vabariigi Majanduspiiri 27 alalist kontrollpunkti. Seda päeva peetakse Eesti piirivalve taasloomise päevaks. Hiljem selgus, et samal kuupäeval, 1. novembril 1922, oli asutatud Eesti piirivalve.

01. novembril 2012 möödub seega 90 aastat Eesti piirivalve loomisest ning 22 aastat selle taasloomisest.

Nende sündmuste tähistamiseks korraldab Eesti Kodukaitse Ajaloo Selts 27. oktoobril 2012, algudega kell 12.00 Tallinna Botaanikaia Konverentsisaalis (Kloostrimetsa tee 52, bussid nr. 34A ja 38, Kloostrimetsa peatus) kodukaitse ja piirivalve veteranide perepäeva.

Päevakorras on peale tervituskõnesid vähetuntud ajalooliste videofilmide vaatamine, kodukaitse ja piirivalve ajaloo sündmuste meenutamine ning võimalus ühiseks ajaveetmiseks.

Teretulnud on ka pereliikmed, kellel on võimalik osaleda Botaanikaaia ekskursioonil ja teistel üritustel.

Eesti Kodukaitse Ajaloo Seltsi juhatus

Rubriigid: Uudised. Salvesta püsiviide oma järjehoidjasse.